خدمات ما

ارائه دهنده خدمات سازه‌های بتنی

کرگیری

روش های برش بتن عبارتند از: سیم برش الماسه (وایرکات)، کاتر برش، والسا

برش بتن

روش های برش بتن عبارتند از: سیم برش الماسه (وایرکات)، کاتر برش، والسا

وایر کات

روش های برش بتن عبارتند از: سیم برش الماسه (وایرکات)، کاتر برش، والسا